Dla pacjentów zwłaszcza tych mających problemy z komunikacją werbalną (np. po udarach mózgu lub w przebiegu innych schorzeń) zakład proponuje zajęcia logopedyczne.

Celem oddziaływań terapeutycznych jest odbudowanie możliwości komunikacji. W terapii wykorzystywane są ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny (np. oddechowe, fonacyjne).

Stosuje się także desygnaty (obrazki, przedmioty), które podnoszą sprawność porozumiewania się. Tempo i rodzaj ćwiczeń jest indywidualne dostosowany dla danego pacjenta.