BIOFEEDBACK Praktycznie wykorzystanie biofeedback-u w urządzeniach rehabilitacyjnych polega na zastosowaniu rozwiązań wspomagających proces korekcji. Pacjent od razu otrzymuje sygnał zwrotny dotyczący poprawności wykonywanych ćwiczeń, co znacznie przyspiesza utrwalanie poprawnych wzorców.

U osób, u których doszło do uszkodzenia komórek układu nerwowego (np. u pacjentów po udarze mózgu) stosowanie biofeedback-u sprzyja kompensacji pracy uszkodzonych neuronów zdrowe komórki.