FIZYKOTERAPIA – metoda lecznicza wykorzystująca bodźce fizykalne pochodzenia naturalnego lub emitowane przez sztuczne źródło . Można ją stosować jako podstawową formę leczenia lub leczenie uzupełniające.

W NZOZ CARE stosowane są następujące metody:
– Krioterapia miejscowa (leczenie oparami azotu)
– Elektroterapia ( leczenie prądem stałym lub zmiennym)
– Światłoterapia (leczenie światłem)
– Magnetoterapia (leczenie polem magnetycznym niskiej częstotliwości)
– Ultradźwięki (leczenie falą dźwiękową)
– Terapia skojarzona (leczenie poprzez połączenie fali ultradźwiękowej i prądu)
– Laseroterapia (leczenie promieniowaniem laserowym)