HYDROTERAPIA – (wodolecznictwo) – metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody. Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura lub ciśnienie wody użytej odpowiednio do danej terapii.

W NZOZ CARE stosujemy następujące rodzaje kąpieli:
– Masaż wirowy kończyn dolnych
– Masaż wirowy kończyn górnych
– Kąpiel czterokomorowa
– Masaż wirowy kończyn dolnych i kręgosłupa ( kąpiel perełkowa)