KINEZYTERAPIA – leczenie ruchem umożliwiające poprawę utraconej funkcji ruchowej. Kinezyterapia najczęściej stosowana jest w schorzeniach dysfunkcji ruchu, zespołach bólowych, chorobach reumatycznych, neurologicznych, wadach postawy, po urazach oraz zabiegach operacyjnych.

W ramach zabiegów kinezyterapii w NZOZ CARE oferujemy:

– ćwiczenia samowspomagane
– ćwiczenia czynno-bierne
– ćwiczenia czynne w odciążeniu
– ćwiczenia z oporem
– ćwiczenia prowadzone
– ćwiczenia czynne
– redresje (usuwanie przykurczów stawowych)
– wyciągi
– ćwiczenia oddechowe
– ćwiczenia synergistyczne
– ćwiczenia relaksacyjne
– pionizacja i nauka chodzenia
– ćwiczenia bierne
– ćwiczenia ogólnokondycyjne

Kinesiotaping (plastrowanie dynamiczne) – metoda wspomagająca proces rehabilitacji, polegająca na oklejaniu specjalnymi plastrami okolic ciała objętych dysfunkcją lub schorzeniem.

Metoda McKenzie mechaniczne diagnozowanie i leczenie dolegliwości bólowych kręgosłupa. Metoda, która opiera się na technikach wykonywanych przez terapeutę oraz ćwiczeniach wykonywanych przez pacjenta w domu. Ruchy czynne powtarzane są wielokrotnie w różnych płaszczyznach, ale w ściśle określonym kierunku, niepowodującym bólu. Dużą wagę przykłada się do zaleceń, które chronią kręgosłup przed kolejnymi urazami i przeciążeniami.

Mulligan Concept – nowatorskie podejście polegające m.in. na połączeniu ruchu biernego wykonywanego przez terapeutę i ruchu czynnego wykonywanego przez pacjenta. Praktyczne zastosowanie metody daje terapeutom manualnym wiedzę i nowe narzędzia do pracy z pacjentami z dysfunkcjami w obrębie stawów kręgosłupa, stawów obwodowych i z chorobą krążka międzykręgowego, dolegliwościami i zawrotami głowy, chronicznymi stanami bólowymi narządu ruchu. Koncepcja zakłada całkowitą bezbolesność podczas stosowania technik mobilizacyjnych.

PNF (torowanie nerwowo-mięśniowe) – podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, którą chory utracił w wyniku choroby lub urazu. Według koncepcji proponowana pacjentowi terapia ma być bezbolesna i funkcjonalna, to znaczy zgodna z potrzebami ruchowymi zgłaszanymi przez chorego i wzorowana na naturalnych ruchach zdrowego człowieka.

Punkty spustowe – niewielkie, nadwrażliwe obszary w obrębie brzuśca mięśniowego lub powięzi mięśnia. Pojawiają się często w mięśniach narażonych na długotrwałe przeciążenia. Powstają one na skutek m.in. stresu, przemęczenia, urazów i mikrourazów. Usuniecie punktu spustowego polega na jego długotrwałym uciśnięciu z użyciem odpowiedniej siły.