TERAPIA ZAJĘCIOWA – to celowe działania rehabilitacyjne o charakterze zajęć manualnych stanowiących proces terapeutyczny prowadzący do usprawniania i kompensacji zaburzonych funkcji spowodowanych niepełnosprawnością.
Uczestnictwo w zajęciach zapewnia naszym podopiecznym poczucie bezpieczeństwa, możliwość samorozwoju i zaspokojenie potrzeb fizycznych, psychicznych i społecznych.
Podczas terapii pacjenci mają szansę na interesujące spędzenie wolnego czasu, nawiązują bliższe kontakty interpersonalne, które wpływają na poprawę samopoczucia i oderwania od problemów związanych z chorobą.
Terapeuta dokłada wszelkich starań, aby atmosfera na zajęciach sprzyjała integracji i kreatywnej pracy uczestników.