Psycholog

Osoby starsze zwłaszcza te przebywające w zakładach opiekuńczych często czują się zagubione i zdezorientowane. Dlatego też pensjonariuszom, którzy przebywają w naszym ośrodku oferujemy terapię psychologiczną. Polega ona na wspieraniu w trudnych chwilach i udzieleniu wskazówek ułatwiających przystosowanie się do nowego miejsca. Zadaniem psychologa jest także odwrócenie uwagi od choroby, a skierowanie jej na dążenie do samodzielności, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z problemami dnia codziennego i podnoszenie sprawności umysłowej. Pacjenci mogą liczyć na indywidualne spotkania z psychologiem. Osobom leżącym oferujemy terapię przyłóżkową.

Logopeda

Dla pacjentów zwłaszcza tych mających problemy z komunikacją werbalną (np. po udarach mózgu lub w przebiegu innych schorzeń) zakład proponuje zajęcia logopedyczne. Celem oddziaływań terapeutycznych jest odbudowanie możliwości komunikacji. W terapii wykorzystywane są ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny (np. oddechowe, fonacyjne). Stosuje się także desygnaty (obrazki, przedmioty), które podnoszą sprawność porozumiewania się. Tempo i rodzaj ćwiczeń jest indywidualne dostosowany dla danego pacjenta.